Singapore är en kuvös för kineser

Mannen framför lyssnar på sin musik med hörlurar. Mitt i trappan som leder till bussen stannar mannen för att ändra låt. Bakom honom fastnar vi som vill till hållplatsen då trappan bara rymmer en person i bredd. När vi rör vid hans axel och ber honom flytta på sig tittar han surt tillbaka.

Kvinnan går på gatan med sitt paraply för att slippa solen. Samtidigt som hon går pratar hon i sin mobiltelefon. När hon vrider runt för att titta på frukten i ett stånd hugger hennes paraply huvudet på en förbipasserande. Kvinnan försöker ignorera händelsen men lyckas inte undgå utskällningen hon får av den hon orsakat smärtan. Kvinnan med paraplyet blir sur och går vidare.

Tunnelbannan stannar på Bugis station. Samtidigt som passagerare går av tåget vill de väntande på perongen kliva på. Det blir en kollision i dörrarna. Avstigande och påstigande tittar surt på varandra.

En kvinna med två barn kliver på tåget. Barnen sätter sig på marken i vagnen och börjar kasta sina sandaler som en lek. Barnen skapar ett problem i vagnen då den är överbelastad med arbetare som ska hem från kontoret och sandalerna de kastar träffar passagerare. Passagerarna tittar surt på kvinnan och barnen som tittar lika surt tillbaka på sina medpassagerare.

Ovan beskriver händelser som vi upplevt här i Singapore där den kinesiska populationen varit aktörer. Singapore är som kuvös för otyglade kineser. De spottar – Singapore förbjuder spottning. De struntar i övergångsställen – Singapore ger dem dryga böter, de äter sin mat på tunnelbanan – Singapore förbjuder all mat på tunnelbanan och så vidare. Kineserna i våra exempel ser inte sin omvärld som mer än statister i den egna teatern. Sköter sig inte statisterna blänger de surt och länge på den som begått handlingen. Eftersom det är deras egen teater och alla andra blott är statister kan det aldrig någonsin vara deras eget fel. Att begå en felaktig handling finns inte i den kinesiska existensen.

För oss svenskar som är vana vid ansvar och reda är det en underbara pjäs att beskåda när man går på gator och torg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s